برای بهترین شدن کافیست به بهترینها فکر کنیم
رکوردی ثبت نشده است.

فعالیت روستا

نظرسنجی

نظر شما در مورد عملکرد دهیار روستا چیست؟

ویدیو

ویدیویی ثبت نشده است.

آب و هوا

موقیت جغرافیایی